تحقیق-بررسی-عوامل-اخلال-گرا-(موانع)-در-کلاس
تحقیق بررسی عوامل اخلال گرا (موانع) در کلاس

ما برای شما بهترین و جامع ترین   تحقیق بررسی عوامل اخلال گرا (موانع) در کلاس  را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد.

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 218
قیمت: : 4000 تومان

بخشی از متن:
توضیحات:
در این‌ تحقیق سعی‌ شده‌ ابتدا مدیریت‌ كلاس‌ درس‌ تعریف‌ و سپس‌ اهداف‌ و روش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌ بیان‌ گردد و در آخر چالش‌ها و موانع‌ مدیریت‌ كلاس‌ بررسی‌ و راه‌كارهایی‌ نیز ارائه‌ شده‌ است‌.

چکیده:
با پیشرفت‌ شتابان‌ علوم‌ و فناوری‌ در قرن‌ اخیر، نیاز به‌معلمان‌ مخلص‌، متعهد و متخصص‌ كه‌ پاسخ‌گوی‌ نیاز نسل‌ جوان‌ باشد، كاملا آشكار است‌. با توجه‌ به‌این‌ نیاز ضرورت‌مدیریت‌ معلم‌ و جایگاه‌ آن‌ حائز اهمیت‌ است‌. معلمان‌ موظفند از روش‌ها و فنون‌ مدیریت‌ علمی‌، تدریس‌ فعال‌ و پویا، برنامه‌ ریزی‌ صحیح‌، سازماندهی‌، رهبری‌ و كنترل‌ كلاس‌ آگاه‌ باشند زیرا كه‌ هر روز و هر ساعت‌ شیوه‌های‌ نوینی‌ در مباحث‌ آموزشی‌ مربوط به‌كلاس‌های‌ درس‌ مطرح‌ می‌شود. بنابراین‌ معلمان‌ با كسب‌ توانایی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ صحیح‌ كلاس‌ درس‌ و حل‌ مشكلات‌ جوانان‌ نقش‌ به‌ سزایی‌ در جامعه‌ی‌ سالم‌ دارند زیرا كه‌ جامعه‌ی‌ سالم‌ در گرو تعلیم‌ و تربیت‌ و نظام‌ آموزشی‌ سالم‌ است‌. سپردن‌ امر تعلیم‌ و تربیت‌ به‌ دست‌ معلمان‌ غیر متخصص‌، سلامت‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد. معلم‌ باید علم‌ و روش‌ و مهارت‌ خود را با حركت‌ نسل‌ امروز هماهنگ‌ كند و طوری‌ دانش‌آموزان‌ خود را تعلیم‌ دهد كه‌ با اضطراب‌های‌ نظیر بحران‌ هویت‌، اشتغال‌، تهاجم‌ فرهنگی‌ و... توان‌ مبارزه‌ داشته‌ باشند و روحیه‌ی‌ خود باوری‌ و درك‌ مثبت‌ از خویشتن‌ در وجود آنان‌ تقویت‌ شود. لذا در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ ابتدا مدیریت‌ كلاس‌ درس‌ تعریف‌ و سپس‌ اهداف‌ و روش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌ بیان‌ گردد و در آخر چالش‌ها و موانع‌ مدیریت‌ كلاس‌ بررسی‌ و راه‌كارهایی‌ نیز ارائه‌ شده‌ است‌.

فهرست مطالب:
بخش اول: کلیات
چکیده
مقدمه‌
بیان‌ مسأله‌
اهمیت و ضرروت‌ موضوع‌
تحقیقات‌ انجام‌ شده‌
بخش دوم: مدیریت کلاس و بررسی عوامل اخلال گرا در کلاس
چکیده  
مقدمه   
تعریف مدیریت   
پژوهش های مرتبط با مدیریت کلاس   
مدیریت‌ كلاس‌ چیست‌؟
اهداف‌ مدیریت‌ كلاس‌
نقش معلم در مدیریت کلاس   
اصول‌ مدیریت‌ كلاس‌
مهارت‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌
چالش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌
موانع اداره ی اثر بخش کلاس    
دانش آموزان مسئله دار و مدیریت کلاس
نتیجه‌گیری‌
راه‌كارهای‌ پیش‌نهادی‌
بخش سوم: راهبردهای مدیریت کلاس درس و تاثیر آن در عوامل اخلالگر در کلاس
چکیده
مقدمه
مفهوم اداره کلاس درس
ضرورت اداره کلاس درس
انضباط
تفاوت انضباط با اداره کلاس
آغاز کردن کلاس درس
راهبردهای پیشگیرانه در کلاس درس
راهبردهای آموزشی برای شروع سال تحصیلی
ایجاد یک محیط مثبت برای یادگیری:
خودانضباطی و مذاکره
برنامه ریزی
راهبردهای آموزشی
سبک های مختلف اداره کلاس درس
انواع تقویت کننده های مثبت
انواع تقویت کننده های منفی
روش های ایجاد رفتارهای مطلوب تازه
برنامه های تقویت:
روش های منفی کاهش رفتار
مشکلات ناشی از کاربرد تنبیه
نتیجه گیری
منابع‌

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق-بررسی-عوامل-اخلال-گرا-(موانع)-در-کلاس

تحقیق بررسی عوامل اخلال گرا (موانع) در کلاس

ما برای شما بهترین و جامع ترین   تحقیق بررسی عوامل اخلال گرا (موانع) در کلاس  را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد.

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 218
قیمت: : 4000 تومان

بخشی از متن:
توضیحات:
در این‌ تحقیق سعی‌ شده‌ ابتدا مدیریت‌ كلاس‌ درس‌ تعریف‌ و سپس‌ اهداف‌ و روش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌ بیان‌ گردد و در آخر چالش‌ها و موانع‌ مدیریت‌ كلاس‌ بررسی‌ و راه‌كارهایی‌ نیز ارائه‌ شده‌ است‌.

چکیده:
با پیشرفت‌ شتابان‌ علوم‌ و فناوری‌ در قرن‌ اخیر، نیاز به‌معلمان‌ مخلص‌، متعهد و متخصص‌ كه‌ پاسخ‌گوی‌ نیاز نسل‌ جوان‌ باشد، كاملا آشكار است‌. با توجه‌ به‌این‌ نیاز ضرورت‌مدیریت‌ معلم‌ و جایگاه‌ آن‌ حائز اهمیت‌ است‌. معلمان‌ موظفند از روش‌ها و فنون‌ مدیریت‌ علمی‌، تدریس‌ فعال‌ و پویا، برنامه‌ ریزی‌ صحیح‌، سازماندهی‌، رهبری‌ و كنترل‌ كلاس‌ آگاه‌ باشند زیرا كه‌ هر روز و هر ساعت‌ شیوه‌های‌ نوینی‌ در مباحث‌ آموزشی‌ مربوط به‌كلاس‌های‌ درس‌ مطرح‌ می‌شود. بنابراین‌ معلمان‌ با كسب‌ توانایی‌های‌ لازم‌ به‌ منظور برنامه‌ ریزی‌ صحیح‌ كلاس‌ درس‌ و حل‌ مشكلات‌ جوانان‌ نقش‌ به‌ سزایی‌ در جامعه‌ی‌ سالم‌ دارند زیرا كه‌ جامعه‌ی‌ سالم‌ در گرو تعلیم‌ و تربیت‌ و نظام‌ آموزشی‌ سالم‌ است‌. سپردن‌ امر تعلیم‌ و تربیت‌ به‌ دست‌ معلمان‌ غیر متخصص‌، سلامت‌ نظام‌ تعلیم‌ و تربیت‌ را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد. معلم‌ باید علم‌ و روش‌ و مهارت‌ خود را با حركت‌ نسل‌ امروز هماهنگ‌ كند و طوری‌ دانش‌آموزان‌ خود را تعلیم‌ دهد كه‌ با اضطراب‌های‌ نظیر بحران‌ هویت‌، اشتغال‌، تهاجم‌ فرهنگی‌ و... توان‌ مبارزه‌ داشته‌ باشند و روحیه‌ی‌ خود باوری‌ و درك‌ مثبت‌ از خویشتن‌ در وجود آنان‌ تقویت‌ شود. لذا در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ ابتدا مدیریت‌ كلاس‌ درس‌ تعریف‌ و سپس‌ اهداف‌ و روش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌ بیان‌ گردد و در آخر چالش‌ها و موانع‌ مدیریت‌ كلاس‌ بررسی‌ و راه‌كارهایی‌ نیز ارائه‌ شده‌ است‌.

فهرست مطالب:
بخش اول: کلیات
چکیده
مقدمه‌
بیان‌ مسأله‌
اهمیت و ضرروت‌ موضوع‌
تحقیقات‌ انجام‌ شده‌
بخش دوم: مدیریت کلاس و بررسی عوامل اخلال گرا در کلاس
چکیده  
مقدمه   
تعریف مدیریت   
پژوهش های مرتبط با مدیریت کلاس   
مدیریت‌ كلاس‌ چیست‌؟
اهداف‌ مدیریت‌ كلاس‌
نقش معلم در مدیریت کلاس   
اصول‌ مدیریت‌ كلاس‌
مهارت‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌
چالش‌های‌ مدیریت‌ كلاس‌
موانع اداره ی اثر بخش کلاس    
دانش آموزان مسئله دار و مدیریت کلاس
نتیجه‌گیری‌
راه‌كارهای‌ پیش‌نهادی‌
بخش سوم: راهبردهای مدیریت کلاس درس و تاثیر آن در عوامل اخلالگر در کلاس
چکیده
مقدمه
مفهوم اداره کلاس درس
ضرورت اداره کلاس درس
انضباط
تفاوت انضباط با اداره کلاس
آغاز کردن کلاس درس
راهبردهای پیشگیرانه در کلاس درس
راهبردهای آموزشی برای شروع سال تحصیلی
ایجاد یک محیط مثبت برای یادگیری:
خودانضباطی و مذاکره
برنامه ریزی
راهبردهای آموزشی
سبک های مختلف اداره کلاس درس
انواع تقویت کننده های مثبت
انواع تقویت کننده های منفی
روش های ایجاد رفتارهای مطلوب تازه
برنامه های تقویت:
روش های منفی کاهش رفتار
مشکلات ناشی از کاربرد تنبیه
نتیجه گیری
منابع‌

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.