پایان-نامه-بررسی-زمینه-ها-و-راهکارهای-بهبود-مدیریت-شرکتهای-تعاونی
پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی

ما برای شما بهترین و جامع ترین دانلود پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد. 

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 1798
قیمت: : 10000 تومان

بخشی از متن:

پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شبستر


چکیده:
هدف تمامی کشورهای در حال توسعه دستیابی به اشتغال، تولید ملی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار به منظور برطرف کردن فقر، بیکاری و محرومیت در جامعه بطور عام، و مناطق روستایی بطور خاص است. در این راستا یکی از مهمترین الگوهای مورد استفاده در این کشورها، گسترش و افزایش کارایی شرکت های تعاونی روستایی در زمینه ایجاد اشتغال، افزایش تولید، ارتقاء سطح رفاه، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار می باشد. تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد شرکت- های تعاونی روستایی بهترین تشکل هایی هستند که می توانند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. اما درعین حال، تجربیات کشورمان نشان داده است که اغلب تعاونی های روستایی دچار بحران شده و در دستیابی به اهداف اولیه خویش با مشکلات عدیده ای روبرو گردیده اند، بنابراین توان رقابت با شرکتهای بخش خصوصی و دولتی را نداشته و کارایی و قابلیت خود را از دست داده اند. شواهد نشان می دهد علاوه بر عوامل کلان محیطی ، مشکلات ناشی از محیط درون سازمانی این شرکت ها نیز بسیار تاثیرگذار بوده و موجبات رکود تشکل های مزبور را فراهم نموده اند. در همین ارتباط ، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا به منظور بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکت های تعاونی روستایی در سطح شهرستان شبستر، ضمن بررسی اجمالی عوامل تاثیرگذار در محیط کلان؛ همانند عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ، میزان همبستگیِ متغیرهای مربوط به ویژگی های فردی و کاری مدیران و اعضاء شرکت های مزبور با اثر بخشی مدیریت نیز، توسط روش های آماری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و نهایتاً پیشنهادهایی در این خصوص ارائه گردد. جامعه آماری در این پژوهش شامل ١٥٢٣٩ نفر عضو و ٥٤ نفر مدیر، در سطح ٩ شرکت می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده، تعداد ٣٧٥ نفر عضو، و به روش تمام شماری، کلیه ٥٤ نفر مدیران این شرکتها بعنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات نیز، دو پرسشنامه ی مجزا برای هریک از دو نمونه آماری تهیه و تکمیل گردید. 

فهرست مطالب:
 چکیده   
فصل اول: کلیات تحقیق 
 مقدمه   
 معرفی موضوع  
 معرفی منطقه  
 بیان مسئله  
 اهداف تحقیق  
 اهمیت تحقیق  
 محدوده های تحقیق  
 محدودیت های تحقیق  
 سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی  
 تعریف عملیاتی واژگان  
فصل دوم: مرور ادبیات 
 مقدمه   
بخش اول  
 ساختار    
 مفهوم عام واژه تعاون  
 مفهوم خاص واژه تعاون  
فصل دوم: شرکت تعاونی  
 مزایای تشکلهای تعاونی  
 شکل گیری نهضت تعاون در جهان  
 اصول جهانی تعاون  
 اتحادیه بین المللی تعاون  
 دفتر اتحادیه بین المللی تعاون در قاره آسیا و اقیانوسیه  
 ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون  
 عضویت و جایگاه عضو در تعاونی  
 تکالیف عضو در تعاونی  
 حقوق اعضاء تعاونی  
 لغو عضویت   
 ارکان شرکت های تعاونی  
 تعریف مجمع عمومی  
 انواع مجامع عمومی  
 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی  
 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده  
 نصاب حضور اعضاء برای رسمیت مجامع عمومی  
 هیئت مدیره تعاونی  
 وظایف و اختیارات هیئت مدیره  
 مدیرعامل  
 بازرس یا بازرسان  
 وظایف بازرس یا بازرسان  
بخش دوم  
 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران  
بخش سوم  
 تاثیرعوامل سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی وساختاری   
 عوامل سیاسی  
 عوامل سیاسی درون سازمانی  
 عوامل سیاسی برون سازمانی  
 عوامل اقتصادی  
 عوامل فرهنگی  
 فرهنگ  
 فرهنگ سازمانی  
 ابعاد فرهنگ سازمانی  
 عوامل ساختاری 
 ابعاد ساختاری سازمان  
 متغیرهای مؤثر بر ساختار سازمانی  
 مشکلات ساختاری سازمانها 
بخش چهارم  
 مدیریت  
 برنامه ریزی  
 اهداف برنامه ریزی  
 محاسن برنامه ریزی  
 سازماندهی  
 کارگزینی (مدیریت منابع انسانی)
 اهداف مدیریت منابع انسانی  
 هماهنگی  
 ساز و کارهای ایجاد هماهنگی   
 هدایت و رهبری (فرماندهی)
 مفاهیم اساسی در رهبری   
 وظایف رهبری   
 کنترل و نظارت   
 انواع کنترل  
 ویژگیهای لازم برای یک نظام کنترل اثربخش  
 نکاتی در مورد وظایف مدیریت  
 سطوح مدیریت  
 مهارت های سه گانه مدیران  
 نقش های مدیریتی  
 مدیریت مشارکتی  
 مزایای مدیریت مشارکتی  
 محدودیت های مدیریت مشارکتی  
 مشارکت و مدیریت تعاونی های روستایی  
 جمع بندی فصل دوم  
 مدل نظری تحقیق  
فصل سوم: روش تحقیق 
 مقدمه   
 چارچوب نظری  
 روش تحقیق  
 جامعه آماری  
 روش نمونه گیری  
 متغیرهای تحقیق  
 فرضیات تحقیق  
 روایی ابزار گردآوری اطلاعات  
 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  
 فرآیند جمع آوری اطلاعات  
 روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
 مقدمه 
بخش اول  
 توصیف آماری سؤالات  پرسشنامه مدیران  
 توصیف آماری سؤالات ویژگی های مدیریتی  
 توصیف آماری سؤالات تعامل با محیط سازمانی  
 توصیف آماری سؤالات اثربخشی مدیریت از دیدگاه مدیران  
بخش دوم  
 توصیف آماری سؤالات پرسشنامه اعضاء   
 توصیف آماری سؤالات ویژگی های اجتماعی اعضاء 
 توصیف آماری سؤالات میزان مشارکت اعضاء درشرکت  
 توصیف آماری سؤالات اثربخشی مدیریت از دیدگاه اعضاء 
بخش سوم  
 آزمون فرضیات مربوط به ویژگی های مدیران  
 آزمون فرضیات مربوط به ویژگی های اعضاء 
 توافق سنجی پاسخهای مدیران و اعضاء درباره «اثربخشی مدیریت»
 تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهای مربوط به ویژگیهای مدیران  
 تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهای مربوط به ویژگیهای اعضاء 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها  
 مقدمه  
 یافته های تحقیق  
 الف) یافته های توصیفی  
 ب) یافته های استنباطی  
 پیشنهادها
 فهرست منابع  
 پیوست ها (پرسشنامۀ مدیران و پرسشنامۀ اعضاء)

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پایان-نامه-بررسی-زمینه-ها-و-راهکارهای-بهبود-مدیریت-شرکتهای-تعاونی

پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی

ما برای شما بهترین و جامع ترین دانلود پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد. 

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 1798
قیمت: : 10000 تومان

بخشی از متن:

پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شبستر


چکیده:
هدف تمامی کشورهای در حال توسعه دستیابی به اشتغال، تولید ملی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار به منظور برطرف کردن فقر، بیکاری و محرومیت در جامعه بطور عام، و مناطق روستایی بطور خاص است. در این راستا یکی از مهمترین الگوهای مورد استفاده در این کشورها، گسترش و افزایش کارایی شرکت های تعاونی روستایی در زمینه ایجاد اشتغال، افزایش تولید، ارتقاء سطح رفاه، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستاییان و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار می باشد. تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد شرکت- های تعاونی روستایی بهترین تشکل هایی هستند که می توانند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. اما درعین حال، تجربیات کشورمان نشان داده است که اغلب تعاونی های روستایی دچار بحران شده و در دستیابی به اهداف اولیه خویش با مشکلات عدیده ای روبرو گردیده اند، بنابراین توان رقابت با شرکتهای بخش خصوصی و دولتی را نداشته و کارایی و قابلیت خود را از دست داده اند. شواهد نشان می دهد علاوه بر عوامل کلان محیطی ، مشکلات ناشی از محیط درون سازمانی این شرکت ها نیز بسیار تاثیرگذار بوده و موجبات رکود تشکل های مزبور را فراهم نموده اند. در همین ارتباط ، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا به منظور بررسی زمینه ها و راهکارهای بهبود مدیریت شرکت های تعاونی روستایی در سطح شهرستان شبستر، ضمن بررسی اجمالی عوامل تاثیرگذار در محیط کلان؛ همانند عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ، میزان همبستگیِ متغیرهای مربوط به ویژگی های فردی و کاری مدیران و اعضاء شرکت های مزبور با اثر بخشی مدیریت نیز، توسط روش های آماری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و نهایتاً پیشنهادهایی در این خصوص ارائه گردد. جامعه آماری در این پژوهش شامل ١٥٢٣٩ نفر عضو و ٥٤ نفر مدیر، در سطح ٩ شرکت می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده، تعداد ٣٧٥ نفر عضو، و به روش تمام شماری، کلیه ٥٤ نفر مدیران این شرکتها بعنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات نیز، دو پرسشنامه ی مجزا برای هریک از دو نمونه آماری تهیه و تکمیل گردید. 

فهرست مطالب:
 چکیده   
فصل اول: کلیات تحقیق 
 مقدمه   
 معرفی موضوع  
 معرفی منطقه  
 بیان مسئله  
 اهداف تحقیق  
 اهمیت تحقیق  
 محدوده های تحقیق  
 محدودیت های تحقیق  
 سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی  
 تعریف عملیاتی واژگان  
فصل دوم: مرور ادبیات 
 مقدمه   
بخش اول  
 ساختار    
 مفهوم عام واژه تعاون  
 مفهوم خاص واژه تعاون  
فصل دوم: شرکت تعاونی  
 مزایای تشکلهای تعاونی  
 شکل گیری نهضت تعاون در جهان  
 اصول جهانی تعاون  
 اتحادیه بین المللی تعاون  
 دفتر اتحادیه بین المللی تعاون در قاره آسیا و اقیانوسیه  
 ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون  
 عضویت و جایگاه عضو در تعاونی  
 تکالیف عضو در تعاونی  
 حقوق اعضاء تعاونی  
 لغو عضویت   
 ارکان شرکت های تعاونی  
 تعریف مجمع عمومی  
 انواع مجامع عمومی  
 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی  
 وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده  
 نصاب حضور اعضاء برای رسمیت مجامع عمومی  
 هیئت مدیره تعاونی  
 وظایف و اختیارات هیئت مدیره  
 مدیرعامل  
 بازرس یا بازرسان  
 وظایف بازرس یا بازرسان  
بخش دوم  
 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران  
بخش سوم  
 تاثیرعوامل سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی وساختاری   
 عوامل سیاسی  
 عوامل سیاسی درون سازمانی  
 عوامل سیاسی برون سازمانی  
 عوامل اقتصادی  
 عوامل فرهنگی  
 فرهنگ  
 فرهنگ سازمانی  
 ابعاد فرهنگ سازمانی  
 عوامل ساختاری 
 ابعاد ساختاری سازمان  
 متغیرهای مؤثر بر ساختار سازمانی  
 مشکلات ساختاری سازمانها 
بخش چهارم  
 مدیریت  
 برنامه ریزی  
 اهداف برنامه ریزی  
 محاسن برنامه ریزی  
 سازماندهی  
 کارگزینی (مدیریت منابع انسانی)
 اهداف مدیریت منابع انسانی  
 هماهنگی  
 ساز و کارهای ایجاد هماهنگی   
 هدایت و رهبری (فرماندهی)
 مفاهیم اساسی در رهبری   
 وظایف رهبری   
 کنترل و نظارت   
 انواع کنترل  
 ویژگیهای لازم برای یک نظام کنترل اثربخش  
 نکاتی در مورد وظایف مدیریت  
 سطوح مدیریت  
 مهارت های سه گانه مدیران  
 نقش های مدیریتی  
 مدیریت مشارکتی  
 مزایای مدیریت مشارکتی  
 محدودیت های مدیریت مشارکتی  
 مشارکت و مدیریت تعاونی های روستایی  
 جمع بندی فصل دوم  
 مدل نظری تحقیق  
فصل سوم: روش تحقیق 
 مقدمه   
 چارچوب نظری  
 روش تحقیق  
 جامعه آماری  
 روش نمونه گیری  
 متغیرهای تحقیق  
 فرضیات تحقیق  
 روایی ابزار گردآوری اطلاعات  
 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  
 فرآیند جمع آوری اطلاعات  
 روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
 مقدمه 
بخش اول  
 توصیف آماری سؤالات  پرسشنامه مدیران  
 توصیف آماری سؤالات ویژگی های مدیریتی  
 توصیف آماری سؤالات تعامل با محیط سازمانی  
 توصیف آماری سؤالات اثربخشی مدیریت از دیدگاه مدیران  
بخش دوم  
 توصیف آماری سؤالات پرسشنامه اعضاء   
 توصیف آماری سؤالات ویژگی های اجتماعی اعضاء 
 توصیف آماری سؤالات میزان مشارکت اعضاء درشرکت  
 توصیف آماری سؤالات اثربخشی مدیریت از دیدگاه اعضاء 
بخش سوم  
 آزمون فرضیات مربوط به ویژگی های مدیران  
 آزمون فرضیات مربوط به ویژگی های اعضاء 
 توافق سنجی پاسخهای مدیران و اعضاء درباره «اثربخشی مدیریت»
 تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهای مربوط به ویژگیهای مدیران  
 تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهای مربوط به ویژگیهای اعضاء 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها  
 مقدمه  
 یافته های تحقیق  
 الف) یافته های توصیفی  
 ب) یافته های استنباطی  
 پیشنهادها
 فهرست منابع  
 پیوست ها (پرسشنامۀ مدیران و پرسشنامۀ اعضاء)

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.